Klinika Leczenia Niepłodności Genesis

GENESIS
Klinika Leczenia Niepłodności

Leczenie

Podjęte działania lecznicze dotyczą pełnego spektrum schorzeń ginekologicznych i obejmują postępowanie zachowawcze i zabiegowe.

To farmakoterapia, od antybiotykoterapii celowanej w przypadku zakażeń do hormonoterapii z oceną poziomu hormonów i monitorowaniem obrazowym w przypadku zaburzeń endokrynologicznych.

To leczenie inwazyjne, od zabiegów z zakresu „małej chirurgii ginekologicznej” do leczenia operacyjnego.

Histeroskopia

Histeroskopia to metoda oceny wnętrza jamy macicy, umożliwiająca dokładną diagnostykę u niepłodnych kobiet jak i ocenę błony śluzowej macicy u pacjentek z nieprawidłowymi krwawieniami. Histeroskopia operacyjna dzięki rozszerzeniu instrumentarium zabiegowego, umożliwia także wykonanie korekcji stwierdzanych nieprawidłowości.

W Centrum Medycznym lekarze dysponują bezpiecznym aparatem do histeroskopii gazowej zapewniającym wysokie bezpieczeństwo wykonywanej procedury medycznej.