Klinika Leczenia Niepłodności Genesis

GENESIS
Klinika Leczenia Niepłodności

Witryfikacja

Witryfikacja, jako metoda zamrażania komórek ( w tym zarodków ) znana jest od lat osiemdziesiątych minionego stulecia. Jej przydatność w technikach medycznie wspomaganego rozrodu, została rozpowszechniona w ostatnim czasie w Japonii. Twórca metody, M. Kuwayama udowodnił w licznych pracach i badaniach jej wyższość nad mrożeniem oocytów, zarodków oraz blastocyst przeprowadzanym metodą klasyczna. Niezaprzeczalnie ilość odzyskiwanych komórek w procesie witryfikacji jest większa, bo sięgająca 99-100% w porównaniu z metodami klasycznymi gdzie ten odsetek wynosi zaledwie ok 65-75%. Metoda ta pozwoliła na zmianę dotychczasowego spojrzenia na techniki wspomaganego rozrodu- IVF, ICSI i przyczyniła sie do znacznego wzrostu odsetka ciąż i żywo urodzonych dzieci.

Prof. M. Kuwayama osobiscie przeszkolił asystentów naszego „Centrum Medycznego” w zakresie procesu witryfikacji oraz metod stymulacji stosowanych w Kato Ladies Clinic w Tokyo. Wierzymy, ze wiedza, która nam przekazał, przyczyni sie do wzrostu odsetka ciąż uzyskiwanych w procesie zapłodnienia pozaustrojowego jak i inseminacji.