Klinika Leczenia Niepłodności Genesis

GENESIS
Klinika Leczenia Niepłodności

Blog YouTube Facebook

Centrum Medyczne i GENESIS

Centrum Medyczne to wieloprofilowy ośrodek stanowiący, dla będącej składową Centrum Kliniki GENESIS, znaczące wsparcie, dzięki oferowanym specjalistycznym zabiegom z zakresu położnictwa, ginekologii, onkologii, urologii i endokrynologii.

Centrum Medyczne, oferuje nie tylko opiekę przedkoncepcyjną, ale także specjalistyczne monitorowanie rozwoju ciąży. Zastosowanie nowoczesnych metod diagnostyki laboratoryjnej, obrazowania ultrasonograficznego i współpraca z ośrodkami genetyki klinicznej, pozwala parze nie tylko uzyskać ciążę, ale i osiągnąć pełny efekt terapeutyczny, jakim jest dziecko zabrane do domu. Klinika dysponuje, jednym z nielicznych w Polsce, aparatem do trójwymiarowej diagnostyki ultrasonograficznej (3D) z opcją oglądania obrazu „na żywo”- w czasie rzeczywistym- tak zwane 4-D-USG. Zaś, dołączenie badania z opcją analizy przepływu naczyniowego metodą Dopplera kodowanej kolorem zapewnia diagnostykę anatomiczną i czynnościową sznura pępowinowego.

Skuteczniejsze wykrywanie nieprawidłowości rozwojowych płodu, niedostępnych często w tradycyjnej ultrasonografii 2D, to większa szansa na posiadanie zdrowego dziecka i większa szansa na wczesne leczenie ewentualnych schorzeń płodu. Pozwala to nie tylko cieszyć się parze z posiadania potomstwa, ale i uwiecznić obraz, nagrać film z życia płodowego dziecka. Laboratoria współpracujące z Centrum Medycznym, stanowią zaplecze diagnostyczne a wyniki badań dodatkowych uzupełniają diagnostykę.
Współpraca z wielospecjalistycznym zespołem lekarzy zapewnia kompleksową opiekę nad parą, profilaktykę, diagnostykę i leczenie.

GENESIS stanowi integralną część Centrum Medycznego w Bydgoszczy, przy ul. Waleniowej 24, założonego przez dr. n. med. Marka Szymańskiego w roku 1999 r.

Centrum Medyczne stanowi jeden z najbardziej renomowanych Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zajmujących się całościową diagnostyką i leczeniem schorzeń z zakresu położnictwa i ginekologii w województwie kujawsko-pomorskim. Od chwili powstania Centrum profil działań obejmował także diagnostykę niepłodności partnerskiej oraz zastosowanie technik medycznie wspomaganego rozrodu człowieka. Od końca 2004 roku, w zakres działań włączono kompleksowe leczenie andrologiczne oraz techniki zapłodnienia pozaustrojowego. Przemiana strukturalna i organizacyjna wiązała się z kilkoma zmianami. Znaczącym sukcesem było powstanie, wyposażonego w najnowszej generacji sprzęt, laboratorium embriologicznego. Techniki medycznie wspomaganego rozrodu człowieka przeprowadzane są przez kierunkowo przeszkolony personel złożony z lekarza i biotechnologia. Wprowadzenie sprawdzonych procedur medycznych oferowanych przez wiodące na świecie ośrodki zajmujące się leczeniem niepłodności oraz kształcenie personelu w ośrodkach w Londynie, Berlinie, Kopenhadze i Tokyo zaowocowało osiągnięciem, w krótkim czasie, wyników na najwyższym światowym poziomie. Do sukcesu terapeutycznego GENESIS, znacząco przyczyniają się nie tylko zasoby ludzkie oraz wyposażenie kliniki, ale także praca z użyciem mediów laboratoryjnych i sprzętu spełniającego najwyższe standardy leczenia. To produkty i procedury podlegające ciągłej kontroli jakości [QC- quality control]. Dzięki wprowadzonemu standardowi TLC (tender loving care), pacjenci czują ciągłą opiekę personelu, z którym mają kontakt telefoniczny, faxowy i e-meilowy. To także zapewnione bezpieczeństwo i intymność przeprowadzanych procedur medycznych. GENESIS dysponuje pełnym zakresem nowoczesnych metod stosowanych w diagnostyce niepłodności oraz leczeniu par z niezamierzoną bezdzietnością.

Piszą o nas:
Rozmnażanie przez zamrażanie
Cena marzeń o dziecku
In vitro ze łzami w oczach